Statoil reklāma ar mūķeni — pazudis tulkojumā

0

2016.gada septembrī Statoil benzīntanku izgreznoja plakāti ar mūķeni.

statoil mūķene

Tomēr daudzus šis plakāts patiesi samulsināja, jo — kāds gan Statoil Miles degvielai sakars ar mūķenēm?

Bet reklāmas kampaņas, parasti, ir integrētas. Tas nozīmē, ka radošā ideja ir viena — ir viens kodols. Bet izvērsta šī ideja tiek visos medijos, lai pēc TV reklāmas noskatīšanās plakāts, buklets, baneris un džingls atsauktu atmiņā jau redzēto. Tādējādi — TV reklāmas stāstam arī jābūt nolasāmam plakātā.

Protams, šodien sasniegt cilvēkus ar TV palīdzību ir grūtāk kā senāk. Arī reklāmas budžets, var gadīties, nav tik milzīgs, lai “pārklātu visu lauku” un sasniegtu ikviena TV skatītāja apziņu. Tādējādi nevajadzētu paļauties uz TV ruļļa vareno spēku — īstenībā videoreklāmu būs redzējis tikai niecīgs iedzīvotāju procents.

Un tieši šī iemesla dēļ plakātam ir jābūt spējīgam funkcionēt arī tad, ja citus kampaņas elementus cilvēks redzējis nav. Reklāmas idejai jābūt nolasāmai un saprotamai pilnībā no jebkura atsevišķā elementa — vienalga vai tas ir plakāts vai džingls.

Tomēr pārpratuma sakne ir tajā, ka teksts “padomā labi” nav nekādā sakarā ar to oriģinālo iemeslu, kura dēļ par reklāmas tēlu tika izvēlēta tieši mūķene, jo oriģinālā ideja — kāda tā noformulēta TV klipā — ir “ticēt” nevis “domāt”.

Mūķene šajā reklāmā ir simbols, kas pārstāv “noticēšanu” un “uzticamību”. To apliecina atslēgas vārdi, kas atrodami video klipa oriģinālajos tekstos.

statoil mūķenestatoil mūķene

Dabiski, ka mūķenei kā simbolam nav nekāda sakara ar “domāšanu”. Ja runa ir par domas gigantiem, tad prātā nāk Einšteins vai seno grieķu filozofi. Varbūt Rodēna skulptūra “Domātājs”. Bet ne jau nu mūķene. Mūķene — tas ir godīgums un ticība. Mūķene nesamelos. Un tagad ikviens var noticēt, ka Miles degviela aizved tevi par 2,7% tālāk.

Izmantot reklāmā vizuālus tēlus ir pareizi, jo tādējādi tiek paaugstināta komunikācijas efektivitāte — mēs sarunājamies ne tikai ar racionālo, bet arī ar emocionālo smadzeņu pusi. Bet, lai veiksmīgi lietotu vizuālus tēlus kā simbolus, kas pārstāv kaut ko citu — ir jāsaprot ko tieši tie pārstāv un kā veidojas nozīme.

Simbolu nozīmi cilvēki uztver intuitīvi — un, ja tas nav saprotams, vienkārši “jūt”, ka tur kaut kas nav pareizi. Un uzticēšanos reklamētajai lietai tas nevairo.

Share.

About Author

Leave A Reply